„Čo je účelom života? Je to proces učenia sa. A zostať počas celej doby procesu učenia šťastným. A to je to, čo strácame v našej civilizácii. Strácame naše úsmevy, to je náš problém. My si predsa musíme užiť tú cestu učenia, po ktorej ideme.“

Dr. Sam Osmanagich, PhD.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Prečo je dôležitá práca s denníkom?

Denník predstavuje cestu, pomocou ktorej sa žiaci učia porozumieť sami sebe, teda si rozvíjajú svoje sebavnímanie. Pri čítaní z denníkov a pri počúvaní prezentovaných názorov sa zároveň učia venovať pozornosť aj svojim spolužiakom. Pri pozornom počúvaní sa učia tiež empatii. Je to aj metóda, pomocou ktorej sa učia nenásilne komunikovať.

Využitie textov populárnej hudby na hodinách slovenského jazyka a literatúry

Spomínam si na situáciu v triede, keď som tohto roku na jar rozdala žiakom nové učebnice na literárnu výchovu. Najprv ju začali ovoniavať, potom v nej rýchlo začali listovať. Všetci sa po pár sekundách zastavili pri textoch populárnych piesní a mnohí úplne prirodzene a spontánne začali aj spievať. Bol to jeden z najkrajších zážitkov v mojej učiteľskej práci. V tej chvíli som si povedala, že túto žiacku radosť a spontánne nadšenie musím tvorivo využiť.

Čo najradšej čítajú chlapci v puberte?

To, že čítanie deťom veľmi pomáha vo viacerých oblastiach života, je už veľmi dobre známa vec. Malé deti proti čítaniu, a hlavne vtedy, keď im čítajú dospelí, nič nenamietajú, horšie je to so staršími deťmi. Dievčatá sú často výbornými čitateľkami aj v puberte, a to hlavne vtedy, keď ich chytia za srdce dievčenské romány, od ktorých sa často ani v škole nemôžu odtrhnúť, a tak ich potajomky čítajú aj pod lavicou. A čo starší chlapci?

Učme deti milovať knihy

„ Existuje len jeden problém: Objaviť nanovo jestvovanie duchovného života, ktorý je čímsi väčším ako inteligencia, a len tento duchovný život je schopný uspokojiť človeka.“
( Antoine de Saint-Exupéry)
V dnešnej dobe je okrem iného veľmi dôležité disponovať čitateľskými zručnosťami, ktoré sú potrebné jednak v škole, ale predovšetkým ovplyvňujú uplatnenie absolventov v praktickom živote a na trhu práce.