Štvorlístok šťastia

Práca s denníkom, o ktorej som už písala v predchádzajúcich článkoch, nezahŕňa len aktivity súvisiace s čítaním textu na literárnej výchove. Žiaci môžu písať  do denníkov aj na slohu, tvorivom písaní alebo gramatike. My sme si urobili v triede na nástenku ŠTVORLÍSTOK ŠŤASTIA, ktorý nám neustále pripomína, na čo by sme nemali zabúdať.

Nástenky vďaky

Každý deň máme možnosť začať odznova. Možno ináč, možno lepšie. Samozrejme, že aj v škole počas roka je množstvo príležitostí k zmenám, no zväčša ich v rýchlom slede dní a množstve povinností nedokážeme adekvátne vnímať. Preto je obdobie príchodu napríklad nového kalendárneho alebo školského roku nového roka tým najvhodnejším momentom k sebareflexii a tiež k stanoveniu si nových cieľov. Myslím si, že aj žiaci v škole by mali mať priestor na to, aby sa nad týmito skutočnosťami zamysleli. Skôr, než sa však zamyslia nad svojimi novými cieľmi, plánmi a túžbami, mali by sa pozrieť spätne na to, čo prežili, čo im bolo dopriate, čo všetko už vedia a s kým každodenné skutočnosti môžu spoločne zdieľať. Pred tým, ako začnú plánovať nové veci, mali by poďakovať za to, čo im už bolo dopriate, pretože vďačnosť je krásna a ušľachtilá ľudská vlastnosť.

Ako pomôcť žiakom nahliadnuť do seba?

Myslím si, že  máme dosť príležitostí na to, aby sme aj žiakom v školách umožnili trochu sa zastaviť, popremýšľať, či vytvoriť im priestor na stanovenie si nových cieľov. Myslím si, že ak žiak má pred sebou reálne ciele, ľahšie sa mu prekonávajú školské problémy, s väčšou chuťou sa púšťa do úloh a s väčšou radosťou je ochotný urobiť aj niečo navyše v rámci projektov, olympiád a súťaží.

Myšlienkové mapy na slovenskom jazyku

Každý žiak je v škole iný. Niekto sa učí rád a veľa, nerobí mu problém si čokoľvek zapamätať. Niektorí žiaci však učenie považujú za nie príliš zaujímavé a potrebné, berú ho skôr ako nutné zlo. Učiteľ však musí zaujať prvých aj druhých. V druhom prípade je to niekedy veľmi zložité, ale naučiť ich to jednoducho musí. Hlavne na takých predmetoch ako je slovenský jazyk či matematika, kde Testovanie 9 jednoducho nepustí.

Ako využívať na vyučovaní motivačné videá?

Starší žiaci a hlavne deviataci majú často hlavu v smútku preto, lebo sa nevedia rozhodovať pri výbere strednej školy. Vplývajú na nich tlaky z viacerých strán, s ktorými ich mladá duša nevie ľahko bojovať. Reklamy, médiá, spoločnosťou nastavené normy hovoria jedno. Rodičia a príbuzní zase hovoria niečo ďalšie. A potom je tu ešte samotné dieťa. Ako sa má v tomto všetkom vyznať? Má urobiť kompromis, podvoliť sa alebo ísť vlastnou cestou? A má vôbec čas nad týmto všetkým premýšľať?

Z webu nič nevymažeš

Všedná realita je už taká. Bez mobilu, tabletu a notebooku sa už nemôžeme ani pohnúť. Ani naše deti. Duch doby nám nedáva veľkú šancu vystúpiť zo zaužívaných stereotypov, tlaky zo všetkých strán sú naladené na plné obrátky. Je mi jasné, že sa deťom nedá úplne zakázať prístup k internetu, k mobilom, k tabletom alebo k počítačom. Ak ho nemajú doma, majú ho v škole alebo popoludní u spolužiaka. Zakázať sa im nedá, veď v mnohých smeroch je pre všetkých veľmi prospešný, ale múdrym pohybom v tomto priestore sa naučiť dá.