Ako pomôcť žiakom nahliadnuť do seba?

Človek by sa mal učiť byť sám sebou a nie sa sústavne s niekým porovnávať. Sústavné porovnávanie a súťaženie, kto z nás je najlepší a najkrajší odoberá veľké množstvo energie. Rivalita síce môže byť, ale zdravá. Tá nezdravá je skôr na škodu. A tak aj v školách by sme čoraz viac mali vytvárať priestor na zastavenie.

Prečo nosiť deti v šatke?

„Tesné spojenie s dieťaťom je nenahraditeľnou skúsenosťou. Mali by sme často pestovať telesný kontakt dieťaťa s matkou (dieťaťa s otcom). Podobne ako strom, ktorý je svojimi početnými jemnými koreňmi pevne spojený so zemou, a tak v nej čerpá energiu pre celú korunu a plody, tak potrebuje dieťa čerpať podporu a energiu z pevného zjednotenia s matkou a otcom, aby neskôr mohlo byť samostatné…”
Jiřina Prekopová

Najznámejšie techniky mediálnej manipulácie

Médiá sú neoddeliteľnou súčasťou každého jedinca v spoločnosti. Sú zdrojom informácií, ktoré nám pomáhajú ostať v kontakte s realitou a ovplyvňujú naše postoje či správanie. Vyznať sa v logike mediálneho sveta by preto malo patriť k základnej gramotnosti jedinca 21. storočia. Je potrebné naučiť sa dekódovať objektívnu informáciu od informácií, ktoré nám médiá podsúvajú. Ľudia, ktorí sú len pasívnymi prijímateľmi správ, sú ľahšie manipulovateľní.

Deti novej doby

„Prišli, aby nám pomohli nájsť harmóniu a mier.“
„ Indigové deti sa rodia, aby pomohli zmeniť vzdelávací systém, náš spôsob stravovania sa, ochrany prírody či rodinné štruktúry. Pomáhajú nám realizovať náš potenciál tým, že sa staneme prirodzenejšími a začneme viac počúvať svoju intuíciu.“