VITAJTE NA MOJEJ STRÁNKE 

 

           Vítam vás na mojej webovej stránke, na ktorej priebežne umiestňujem výučbový materiál na slovenský jazyk a literatúru. Vychádzam z novej koncepcie, využívam prvky tvorivej dramatiky, tvorivého písania, zážitkové učenie a IKT. Otázky sú zostavené tak, aby u žiakov podporovali čítanie s porozumením a kritické myslenie. Jednotlivé témy som sa snažila  spracovať  tým spôsobom, aby obsahovali:

1. prípravu  v MS Worde na vyučovanie pre učiteľa,

2. pracovný list v MS Worde pre žiaka,

3.pracovný list v MS PowerPointe na interaktívnu tabuľu,

4. prezentáciu  v MS  PowerPointe o spisovateľovi.

        Okrem kompletných príprav na vyučovacie hodiny na stránke ponúkam samostatné pracovné listy, prezentácie a videá, ktoré sú zamerané na prácu so žiakmi na druhom stupni základných škôl. Tiež sa na stránke nachádzajú filmy, ktoré vytvorili moji žiaci na krúžku.

 

 

 

Dokumenty, ktoré sa nedajú stiahnuť v jednotlivých sekciách, nájdete TU

 

Ďalšie pomôcky nájdete na:

www.konickova.szm.com