Ako využívať na vyučovaní motivačné videá?

Starší žiaci a hlavne deviataci majú často hlavu v smútku preto, lebo sa nevedia rozhodovať pri výbere strednej školy. Vplývajú na nich tlaky z viacerých strán, s ktorými ich mladá duša nevie ľahko bojovať. Reklamy, médiá, spoločnosťou nastavené normy hovoria jedno. Rodičia a príbuzní zase hovoria niečo ďalšie. A potom je tu ešte samotné dieťa. Ako sa má v tomto všetkom vyznať? Má urobiť kompromis, podvoliť sa alebo ísť vlastnou cestou? A má vôbec čas nad týmto všetkým premýšľať?

Z webu nič nevymažeš

Všedná realita je už taká. Bez mobilu, tabletu a notebooku sa už nemôžeme ani pohnúť. Ani naše deti. Duch doby nám nedáva veľkú šancu vystúpiť zo zaužívaných stereotypov, tlaky zo všetkých strán sú naladené na plné obrátky. Je mi jasné, že sa deťom nedá úplne zakázať prístup k internetu, k mobilom, k tabletom alebo k počítačom. Ak ho nemajú doma, majú ho v škole alebo popoludní u spolužiaka. Zakázať sa im nedá, veď v mnohých smeroch je pre všetkých veľmi prospešný, ale múdrym pohybom v tomto priestore sa naučiť dá.

Ľudo Zúbek – Jar Adely Ostrolúckej (návrh vyučovacej hodiny)

Tematický celok – literatúra: Historický román
Téma: Ľudo Zúbek – Jar Adely Ostrolúckej
Tematický celok – slovenský jazyk: Morfológia – spojky
Tematický celok – sloh: Výkladový slohový postup – úvaha
Časová dotácia: 3 vyučovacie hodiny