Ako rozvíjať detskú predstavivosť?

Obrazy, zvuky a iné zmyslové vnemy na nás denne pôsobia z počítačových i televíznych obrazoviek. Čítanie kníh sa potom deťom javí ako nudná a pasívna záležitosť. Ale stratégia vytvárania predstáv môže byť jednou z ciest, ako zmeniť tento pasívny prístup.

Ako sa prejavuje pýcha?

Pýcha má mnoho podôb. Je vhodné, aby žiaci o jej prejavoch vedeli, aby ju v prípade potreby vedeli identifikovať vo vzťahoch. O pýche sa dá rozprávať aj v súvislosti s literárnymi hrdinami. Literárne ukážky prostredníctvom postáv ponúkajú na analýzu množstvo  spôsobov správania a postojov, ktoré súvisia práve s pýchou.